De manier waarop consument -in B2C en B2B- kopen is de laatste jaren enorm veranderd. Niet alle marketing- en salesteams hebben zich al aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid. Daardoor blijven resultaten achter en potentie onbenut.

Tijdens een Marketing & SalesCheck analyseer ik of en hoe de twee teams beter kunnen. Belangrijke aspecten zijn samenwerking, gebruikte tactieken, software die gebruikt wordt, de processen en natuurlijk de mensen.

De uitkomst van de Marketing & SalesCheck geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de twee teams. Daarnaast bevat het rapport handvatten om verbeteringen door te voeren en meer rendement uit marketing & sales te halen.