Het marketingkanaal met het hoogste rendement verdient de juiste aandacht. Voor elke euro geïnvesteerd in e-mailmarketing krijg je er gemiddeld zo’n 40 voor terug. Daarmee is e-mailmarketing het meest succesvolle marketingkanaal. Toch krijgt e-mail lang niet bij alle organisaties de aandacht die het verdient.

Ik kan je helpen om e-mailmarketing op de juiste wijze in te richten of bestaande activiteiten te verbeteren.

Dat begint met een analyse. Welke e-mailoplossing is in gebruik? Hoeveel kennis heeft het team en welke processen zijn ingericht? In hoeverre werken marketing en sales samen om e-mailmarketing te optimaliseren?

En natuurlijk analyseer ik de e-mails die al zijn verzonden. Wat zijn de resultaten van de laatste tien e-mails, welke feedback krijgen jullie van klanten en hoe dragen de e-mails bij aan de omzet? Zijn de e-mails wel mobile ready? En nog veel meer meer.

Aan de hand van de verzamelde input maken we samen een plan om e-mailmarketing te optimatliseren. Vervolgens ga ik samen met jullie team aan de slag om e-mailmarketing de plek te geven die het verdient. Afhankelijk van de al aanwezige expertise en beschikbare tijd ondersteun ik bij de uitvoering.